Šk. rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 je zapsáno 50 dětí. V 1.třídě – Motýlek je 24 dětí, ve 2.třídě – Berušky je 26 dětí.

Provoz v mateřské škole je od 6.15 do 16.15 hodin.

Budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti dětí uzamykána. Příchozí do mateřské školy používají zvonek u dveří a vyčkají příchodu zaměstnanců.

Vyzvedávaní dětí:

třída Motýlek od 12.00 - 12.30 hodin, od 15.00 - 16.15 hodin

třída Berušky od 12.30 - 13.00 hodin, od 15.00 - 16.15 hodin

O pořádek a čistotu pečuje paní Petra Čadová, která je zároveň školní asistentkou. Hlavní kuchařkou je Renáta Guňková, pomocná síla Miloslava Adámková, Bronislava Žídková, Gabriela Kudelová. Vedoucí školní jídelny je Elena Kuflová.

------------------------------------------------------

Zákonní zástupci (rodiče) dítěte se mohou průběžně během roku, v době určené pro příchod dětí do MŠ a jejich předání ke vzdělávání, informovat u paní učitelky vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Rodiče dítěte si mohou domluvit s ředitelkou MŠ nebo s pedagogickým pracovníkem, vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor.

Organizace dne

CO DĚLÁME CELÝ DEN ?


1. Přivítáme se v ranním kruhu, povídáme si o tom, co se nám přihodilo, co chceme dělat, jak jsme prožili dny doma, co budeme dělat celý den týden.
Děti se scházejí postupně od 6.15 hodin. Učitelka nabízí dětem činnosti a hry v koutcích dle připraveného denního plánu, který je naplánován v souvislosti se záměry týdenního plánu, případně plánu měsíčního. Zpravidla v 8.15 hodin se děti schází do ranního kruhu, kde se přivítají tak, že si posílají pozdrav, pohlazení, zajímavý předmět, řeknou si ranní básničku nebo zazpívají třídní hymnu.

2. Hrajeme si s tím, co máme rádi, s tím koho máme rádi...
Mezi nejvíce oblíbené hračky v naší školce patří stavebnice LEGO, SEVA a CHEVA. Děvčata preferují Barbie domeček s panenkami, chlapci zase dinosaury a stolní fotbálek.

3. Zazpíváme si, protáhneme si tělíčko, zahrajeme hru
Po ranním kruhu následuje tělovýchovná nebo pohybová chvilka, která se skládá z pohybových her, hudebně pohybová hra, taneční improvizace apod.

4. Dáme si dobrou svačinu, aby nám nekručelo v bříšku
V době do 8.30 do 9.20 svačíme. Svačinku si starší i mladší děti berou samy za pomoci školnice a učitelky, Z provozních důvodů musí být doba svačinky omezena - střídání dvou tříd.

5. Malujeme, kreslíme, modelujeme, tvoříme, povídáme a hrajeme si
Po svačince pokračuje ve hrách, činnostech dle denního plánu. Děti si samy zvolí koutek nebo činnost, kterou chtějí dělat. Po ukončení hry v jednotlivých koutcích děti samy uklízejí.

6. Chystáme se ven, do parku, do lesa, na zahradu
Nenásilně ukončíme dle potřeb dětí jednotlivé činnosti a chystáme se na pobyt venku. Snažíme se samostatně se obléci, malé děti požádají o pomoc. Pobyt venku je dětem přizpůsoben. V letním období využíváme letní zahradu, na jaře a na podzim chodíme na pole a do lesa, kde pozorujeme přírodu. V zimě se věnujeme zimním hrám, bobujeme, stavíme sněhuláky, koulujeme se.

7. Máme velký hlad, obědváme
Z pobytu venku se vrací malé děti v 11.30, velcí ve 12 hodin. Následuje oběd. Polévka je dětem rozlévaná, starší děti používají k jídlu kompletní příbor, mladší děti dle možností. Děti mají stoly a židle přizpůsobeny své velikosti. Opravdu hladové děti si chodí samy pro přídavky. Po jídle si vše po sobě děti uklízejí.

8. Posloucháme pohádky, odpočíváme
Děti se převlékají na odpolední klid, na připravené židličky odkládají oděv. Pyžamo si oblékají na svém lehátku. Školnice se stará o čistotu povlečení, postýlky převléká po 21 dnech, větrá lehátka. Pyžama k vyprání si děti nosí domů podle potřeby. Následuje poslech pohádky. Učitelka čte knížku, povídá pohádku na přání dětí nebo ji pustí ze záznamu. Kdo neusne, může si potichu hrát, kreslit, skládat, prohlížet knížky, aby nevzbudil své spící kamarády. Děti vstávají podle potřeby nejpozději však ve 14.30 hod., kdy je čeká odpolední svačinka.

9. Jsme odpočatí, svačíme, hrajeme si s tím, co nás baví, povídáme si....

10. Už pro nás přijde maminka, tatínek, dědeček, babička....

Časový rozvrh dne pro jednotlivé třídy stahujte zde.

Vzdělávací bloky

" PUTOVÁNÍ BAREVNÝM SVĚTEM S VÍLOU MOKŘINKOU"

1. Cestou, lesem, pěšinkou, půjdeme s vílou Mokřinkou

2. Na svátky se připravíme, s Mokřinkou je oslavíme

3. I naše víla Mokřinka, byla jednou malinká

 

Dokumenty ke stažení

Školní vzdělávací program

Školní řád

Směrnice školy pro nakládání s osobními údaji

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Povinné předškolní vzdělávání

Pověření k vyzvedávání dítěte z MŠ

Jednodenní zmocnění pro vyzvedávání dítěte

Úplata za předškolní vzdělávání 2023/2024

Vnitřní řád školní jídelny_Dolní Lhota

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Rozpočet 2022 a střednědobý výhled 2023-2024

................

Zápis:

Zápis 2023_informace_MŠ Dolní Lhota

Směrnice - přijímání dětí_2023

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2023

Evidenční list dítěte 2023

 

Logo školky ke stažení

_logo_materska_skolka_dolni_lhota_2010   

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva 2018.

Inspekční zpráva 2010.

Inspekční zpráva 2004.

Inspekční zpráva 1999.

Kontrolní zprávy

Kontrola ŠJ KHS 2022

Veřejnosprávní kontrola za rok 2020

Kontrola ŠJ_ KHS 2019

Kontrola ŠJ_Krajská veterinární správa_2019

Kontrola MŠ Čavisov_KHS_2018

Kontrola ŠJ_KHS_2017

Kontrola_MŠ Dolní Lhota_KHS_2016

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com