Příspěvek na úplatu 2023/2024

Vážení rodiče,
úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2023/2024 stanovena na 270 Kč měsíčně. Úplata je splatná do 15. dne daného měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na bankovní účet MŠ: 181754951/0300 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte).

Více informací najdete zde.

ředitelka MŠ

K nástupu dítěte do MŠ

Co by mělo umět dítě při nástupu do MŠ ?

Je nad možnosti učitelky mateřské školy, aby byla vždy ku pomoci všem dětem najednou. Je tedy nutné, aby děti před nástupem do školky zvládly některé dovednosti:

1. obléknout se a svléknout, obout a zout, složit oblečení
2. poznat svoji značku, kterou je označeno místo pro uložení jeho věcí
3. poznat si své oblečení a obuv
4. samostatně jíst a pít
5. umýt si ruce, utřít si je do ručníku
6. používat záchod
7. vysmrkat se a používat kapesník
8. bezpečně chodit po schodech
9. uklidit po sobě hračky, své věci
10. zvládat komunikační dovednosti odpovídající věku

Dítě by mělo znát základní pravidla slušného chování a dodržovat je (pozdravit, poděkovat, poprosit). Je důležité, aby reagovalo na běžné pokyny učitelky (dospělých). Možná se vám zdá, že září je ještě daleko, ale na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že dítě se potřebné dovednosti nenaučí hned. Určitě mnohé z nich již naprosto bez problémů zvládá, ale některé si asi ještě bude muset osvojit či upevnit. A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím budete ve větší pohodě. Pravidelností, důsledností a postupem doby jistě zvládnete většinu správných dovedností a návyků. Chvalte své dítě za každý pokrok, kladně motivujte! Je velice důležité, aby dítě paní učitelce důvěřovalo. Nikdy byste je tedy neměli zastrašovat ani paní učitelkou ani školkou. Nástup bude pravděpodobně trochu komplikovaný odloučením od rodiče. Některé děti to ponesou opravdu těžce a vy s nimi. Velice dítěti pomůžete, když nebudete ve stresu vy sami. Můžete své dítě chlácholit, ale musíte být pevně rozhodnuti odejít a odchod zbytečně neprodlužovat. Naopak byste neměli odcházet tajně, bez rozloučení.

Hodně štěstí a hlavně trpělivosti!

Co děti potřebují do školky

Co děti do naší školky potřebují

1. Podepsané přezůvky

2. Pohodlné převlečení pro pobyt ve třídě

3. Náhradní ponožky, punčocháče, spodní prádlo

4. Sezónní oblečení pro pobyt venku

5. Označené pyžamo

6. Kšiltovku nebo klobouček v letních měsících

7. Papírové kapesníčky

Co děti do naší školky nepotřebují

1. Sladkosti, žvýkačky, dobroty z domu, cenné věci (řetízky, peníze, nezajištené náušnice)

2. Vlastní hračky (respektujeme malé, nově příchozí děti)

3. Vlastní pití (děti mají zajištěn pitný režim)

Životospráva

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů.

Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Děti mají každý den ráno připraveno ovoce nebo zeleninu, kterou si berou dle chuti.

Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne.

Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány tříhodinové intervaly.

Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování, respektujeme stravovací potřeby dětí.

Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik pružný, že umožňuje organizaci činnosti dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Rodiče mají možnost přivést dítě do školky kdykoliv, dle svých potřeb.

Pitný režim

V naší školce dodržujeme pitný režim. Během celého dne mají děti přísun tekutin. Automaticky dostávají dětí pití ke svačinám. Ráno je připraven ovocný čaj, který je volně dostupný, děti si samy mohou brát čaj dle potřeby. Školnice nosí čaj i na zahradu, v průběhu celého dopoledne.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Materiál pro PV, č.j.MSMT-9482/2012-22

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.
Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.
Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

Celý materiál stahujte zde.

O dětské řeči

Poslechněte si zajímavý rozhovor s logopedkou Ilonou Kejklíčkovou, která hovoří o vývoji dětské řeči.

Pro poslech klikněte zde.

Naučte dítě včas smrkat

Naučte dítě včas smrkat, bude i lépe mluvit

Podle Asociace logopedů ve školství mají vadu výslovnosti asi dvě pětiny předškoláků. Podívejte se na zajímavý rozhovor s klinickou logopedkou Milenou Vránovou - zde.

Vhodná a nevhodná strava dětí

To, jak na tom jednou bude se zdravím vaše dítě, můžete z velké části ovlivnit vy. Výživa dítěte v prvních 1 000 dnech života totiž hraje podle odborníků klíčovou roli pro jeho zdraví v dospělosti. Správné stravovací návyky má člověk zakódované právě z raného dětství.

Celý článek si můžeze přečíst zde a zde.

Jidlo-2

Aby zoubky nebolely...

Zdraví našich zubů si budujeme od malička. Už batolata se učí čistit si své první zoubky. Hlavní odpovědnost za zubní zdraví dětí ale spočívá na rodičích. Ti by měli s dětmi pravidelně dvakrát ročně navštěvovat stomatologa a především je potřeba dětem zoubky pravidelně dvakrát denně dočišťovat (ráno a večer). Velký důraz musíme klást na správnou techniku čištění zubů a na výběr vhodného zubního kartáčku.

Mléčné zuby mají významnou funkci, pokud jde o místo pro zuby zbývající. Pokud mají zuby kaz, musí se vytrhnout a to je pro vývoj dásní a celého systému druhých zubů značně nepříznivé.

Pro zdravé mléčné zuby dětí:

  • Dětem nedávejte na noc pít slazené nápoje (vynechejte veškeré nápoje obsahující cukr - slazený čaj, ovocné šťávy). Tyto nápoje rozleptávají dětským zubům sklovinu.
  • I mléčné zuby je bezpodmínečně nutné minimálně dvakrát denně vyčistit.
  • Zoubky dětí reagují i na ovocné kyseliny - ty změkčují sklovinu. Proto je po konzumaci ovoce a šťáv vyčistěte (počkejte však 30 minut od konzumace).
  • Pro děti jsou přímo určeny dětské kartáčky (k dostání pro různé věkové skupiny). I pro ty nejmenší platí výměna starého kartáčku za nový po osmitýdenním používání.
  • Vhodná péče o mléčné zuby vašich dětí v nich vypěstuje důležité hygienické návyky.

Zub

Školní zralost

Do-skoly

Pro mnohé rodiče je dovršení třetího roku jejich dítěte významným obdobím. Nejen, že se rodič, který doposud trávil veškerý čas se svým potomkem, navrací do zaměstnání, ale i dítě je postaveno před novou skutečnost - nástupem do mateřské školy. Po několika letech domácí výchovy nastává čas, kdy dítě začíná objevovat vnější svět a chce se postavit novým, neznámým výzvám. Do dětského světa vstupují nové tváře dospělých. Pro dítě není snadné adaptovat se na pobyt ve školce. Stejně tak přijmutí faktu, že krom rodičů a blízkých příbuzných, jsou tu další dospělí, kteří dohlížejí, usměrňují či podporují jeho počínání. Naučit se jednat a vystupovat ve skupině vrstevníků je jedním ze základních souborů dovedností, které jsou nezbytné pro co možná nejméně problematické fungování v kolektivu "prvňáčků".Začátek školní docházky znamená pro rodinu mnoho nových, významných rozhodnutí, nadějí, ale i obav. Připraví-li se však rodina na situaci předem, může se těmto obtížím vyhnout. S blížícím se časem zápisů do 1. tříd základních škol si mnoho rodičů klade otázku, zda je jejich dítě zralé a připravené pro vstup do školy.

Více čtěte zde.

Správné držení psacího náčiní

Psani

V současné době je nácvik správného držení tužky prvořadým úkolem v psaní. Všímejte si, jak vaše dítě drží pastelku, pero nebo tužku. Ruka by měla být uvolněná, protože napjaté či křečovité držení pera nebo tužky brání plynulým pohybům. Příliš silný stisk je pro ruku velmi únavný. Křečovité držení pera je také znamením určité úzkosti dítěte a jeho snahy být příliš precizní. Čím víc je psaní a kreslení rytmické, tím je ruka uvolněnější a tím více radosti si dítě užije.Zde uvádíme několik postřehů, které můžete použít při nácviku doma. Velmi důležité je také, jak dítě u psaní sedí.

  • Držení tužky je stejné u leváků jako u praváků. Rozdíl je v tom, že praváci tužku po papíře lehce táhnou, leváci musí překonávat tření podložky a tužku před sebou tlačí.
  • Tužka leží lehce na posledním článku prostředníčku, z jedné strany ji přidržuje bříško palce, z druhé bříško ukazováčku.
  • Zápěstí je uvolněné, není zalomené k tělu, pohyb vychází z ramene.
  • Kresba je plynulá, tenká i při použití měkčí tužky.
  • Je dobré každý den alespoň chvilku kreslit nebo psát ve stoje - na papír připevněný na stěně nebo na dveřích. Dobře se tak fixuje správné držení tužky.

Prosím, dobře si prohlédněte celý obrázek a porovnejte si držení tužky vašeho dítěte se správným držením.

Spravne-psani

Pokud vaše dítě drží tužku (pastelku) některým z těchto způsobů je velká pravděpodobnost, že bude mít problémy se psaním (brzká únavnost a bolest ruky,špatný sklon písma …)

Snažte se ho opravovat, ukazovat a vyžadovat správné držení kreslících potřeb.

(ze stránek www.nachod-zskom.cz)

Čtěte dětem !

Cteni-rodice

V dnešní uspěchané době, kdy rodiče na své děti nemají čas, je moderní zapnout dítěti nějaký televizní pořad nebo pustit pohádku na DVD. Děti ztrácí zájem o knihy, téměř nečtou – mají malou slovní zásobu a špatně se vyjadřují.Knihy jsou zdrojem informací, obohacují slovní zásobu, vštěpují dítěti etické a morální zásady společnosti, ale také rozvíjí fantazii a myšlení. Vztah ke knížkám je důležité pěstovat už od útlého věku. I miminko, kterému je teprve 6 měsíců, upoutá pozornost ta barevná věc, kterou držíte v ruce.

Děti v předškolním věku si už pomocí obrázků dokáží povyprávět svůj vlastní příběh. Obrázky v knihách jim pomáhají vytvářet spojení mezi postavami a jejich životem. Nejzajímavější jsou pro ně jednoduché příběhy, říkanky, básničky, které se častým opakováním naučí nebo je doplňují. Knihy jsou zdrojem informací, obohacují slovní zásobu, vštěpují dítěti etické a morální zásady společnosti, ale také rozvíjí fantazii a myšlení.

Inspirujte se zde.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com