Třída Berušky

Ve třídě Berušky jsou děti ve věku od 4,5 až do 6-ti let. Třída je specificky zaměřená na rozvoj osobnosti dítěte, na rozšiřování a upevňování získaných návyků a dovedností, získávání nových informací o živé - neživé přírodě a jejich proměnách, na přípravu dítěte pro vstup do základní školy. Příprava na školu je součástí každodenních činností. Ve třídě je 25 dětí.

Třídními učitelkami jsou Silvie Formanová a Bc.Darina Schneeberger.

Třída Motýlek

Ve třídě Motýlek jsou děti ve věku od 2,5 až do 4,5 let. Třída je zaměřená na rozvoj osobnosti dítěte (adaptační postup, stmelení kolektivu, rozvoj sebeobslužných činností, hygienické návyky), upevňování získaných návyků a dovedností, rozšiřování znalostí ve všech oblastech vzdělávání, získávání a upevňování poznatků o přírodě. Ve třídě je 25 dětí.

Třídními učitelkami jsou Jana Kovalová a Ema Poštulková.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com