Třída Beruška

Ve třídě Beruška jsou děti ve věku od 4,5 až do 6-ti let. Třída je specificky zaměřená na rozvoj osobnosti dítěte, na rozšiřování a upevňování získaných návyků a dovedností, získávání nových informací o živé - neživé přírodě a jejich proměnách, na přípravu dítěte pro vstup do základní školy. Příprava na školu je součástí každodenních činností. Ve třídě je 27 dětí.

Třídní učitelky dětí jsou  Silvie Formanová a Bc.Darina Schneeberger.

Třída Motýlek

Ve třídě Motýlek jsou děti ve věku od 2,5 až do 4,5 let. Třída je zaměřená na rozvoj osobnosti dítěte (adaptační postup, stmelení kolektivu, rozvoj sebeobslužných činností, hygienické návyky), upevňování získaných návyků a dovedností, rozšiřování znalostí ve všech oblastech vzdělávání, získávání a upevňování poznatků o přírodě. Ve třídě je 25 dětí.

Třídní učitelky dětí jsou Jana Kovalová a Bc. Pavlína Slavíková.

Třída Sluníčko

Cavisov-slunicko

Ve třídě Sluníčko v Čavisově. jsou děti ve věku od 2,5 až do 6 let. Třída je zaměřená na rozvoj osobnosti dítěte, adaptační postup, stmelení kolektivu, rozvoj sebeobslužných činností, hygienické návyky, upevňování získaných návyků a dovedností, rozšiřování znalostí ve všech oblastech vzdělávání, získávání a upevňování poznatků o přírodě, na přípravu dítěte na vstup do ZŠ. Ve třídě je 22 dětí.

Třídní učitelky dětí jsou Bc.Klára Sikorová a Alena Orlíková.