Třída Berušky

Ve třídě Berušky jsou děti ve věku od 4,5 až do 6-ti let. Třída je specificky zaměřená na rozvoj osobnosti dítěte, na rozšiřování a upevňování získaných návyků a dovedností, získávání nových informací o živé - neživé přírodě a jejich proměnách, na přípravu dítěte pro vstup do základní školy. Příprava na školu je součástí každodenních činností. Ve třídě je 27 dětí.

Třídními učitelkami jsou Silvie Kubínová a Bc.Darina Schneeberger.

Třída Motýlek

Ve třídě Motýlek jsou děti ve věku od 3 až do 4,5 let. Třída je zaměřená na rozvoj osobnosti dítěte (adaptační postup, stmelení kolektivu, rozvoj sebeobslužných činností, hygienické návyky), upevňování získaných návyků a dovedností, rozšiřování znalostí ve všech oblastech vzdělávání, získávání a upevňování poznatků o přírodě. Ve třídě je 25 dětí.

Třídními učitelkami jsou Jana Kovalová, Ivana Kanichová.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com