O nás

Motto: Učíme se o přírodě, v přírodě, pro přírodu

Mateřská škola v obci Dolní Lhota u Ostravy byla zřízena v roce 1946 v jedné uprázdněné místnosti v budově nynější Základní školy. Pedagogický dozor nad Mateřskou školou vykonával třídní učitel Obecné školy. Školní budova, ve které sídlí dodnes místnosti Mateřské školy se samostatným vchodem, prošla mnohými rekonstrukcemi a vnitřními úpravami. 1.dubna 1966 byla otevřena jednotřídní Mateřská škola s celodenním provozem. Od roku 1975 však kapacitně nestačila a děti dojížděly do vedlejší Mateřské školy v Čavisově. Usilovalo se o přestavbu Mateřské školy pro větší počet dětí. A to se povedlo. 11. května 1980 došlo k otevření druhého oddělení pro 65 dětí předškolního věku. Dvoutřídní Mateřská škola s celodenním provozem funguje dodnes. Do 1.9.2020 měla Mateřská škola v Čavisově odloučené jednotřídní pracoviště s celodenním provozem.

Ms-1

 V roce 1994 byla provedena přístavba kuchyně, která připravuje 210 porcí jídel denně a to pro děti obou MŠ, žáky ZŠ, zaměstnance školy a cizí strávníky obcí Dolní Lhota a Čavisov. V roce 2007 byly zahájeny úpravy školní kuchyně a přilehlých prostor podle nových hygienických předpisů. Současná kapacita (s výjimkou) školy je 53 dětí.

Mateřská škola zaměstnává 4 učitelky, jednu provozní pracovnici a 4 pracovnice ve školní jídelně.

Naše škola je obklopena zahradou s dostatkem zeleně, zahradním domečkem, pískovištěm s pergolou, lavičkami pro odpočinek. Asfaltové hřiště slouží pro jízdu na dopravních prostředcích. Dřevěné prolézačky slouží k dostatečnému pohybu dětí.

Ms-2  

Žijeme uprostřed přírody, a proto je naším posláním: rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího dítěte cestou přirozené výchovy se zaměřením na celoroční ekologické aktivity a zdravého způsobu života. Dáváme dětem základy pro celoživotní vzdělávání podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Pracujeme podle rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní, standardní a nadstandardní péči, kulturní akce, akce pro rodiče a děti, výlety. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznání. Denně věnujeme pozornost prevenci vadné výslovnosti, rozvoji souvislého vyjadřování, správnému držení tužky a uvolnění ruky.

Ms-3

Veškeré snažení všeh zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby naše děti byly stále šťastné a spokojené a jejich prostřednictvím i jejich rodiče.

Od 1. ledna 2003, spolu se školní jídelnou, jsme samostatným právním subjektem a pracujeme jako příspěvková organizace. V této souvislosti je potřeba zmínit výbornou spolupráci se starostou obce Dolní Lhota.

 

Posláním naší mateřské školy je:

zajistit dětem bezpečné a dostatečně podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně a svobodně. Rodiče každodenně utvrzovat naším chováním a jednáním v tom, že je jejich dětem věnována ta nejlepší péče.

Vize
Naše školka by měla být místem, kam děti budou chodit rády a beze strachu a kde děti:

• budou prožívat radostné chvíle ve společenství kamarádů
• budou získávat pocit sebevědomí
• budou rozvíjet své schopnosti a znalosti převážně formou prožitkového učení
• budou vedeny k samostatnosti

Od pedagogů očekáváme vysokou odbornost, vstřícnost a individuální přístup. Od rodičů očekáváme spolupráci a zájem ve všech oblastech.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com