DEN DĚTÍ 2023

Dd23

UZAVŘENÍ MŠ O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

Provoz MŠ o hlavních prázdninách bude zajištěn zejména pro děti zaměstnaných rodičů a to v termínech:

od 1. 7. 2023 – do 14. 7. 2023
od 28. 8. 2023 – do 31. 8. 2023
od 17. 7. 2023 - do 25. 8. 2023 bude mateřská škola uzavřena


Školní rok 2023/2024 bude zahájen 1. 9. 2023


Ing. Ivana Ježková, Ph.D., starostka obce Dolní Lhota

Jana Kovalová, ředitelka MŠ Dolní Lhota

Úplata za předškolní vzdělávání

26.8.2022

Vážení rodiče,

úplata za předškolní vzdělávání je pro tento školní rok stanovena na 270 Kč měsíčně a je splatná do 15. dne v měsíci. Platba se provádí trvalým příkazem na číslo účtu MŠ 181 754 951/0300. Podrobné  informace najdete zde.

Jana Kovalová, ředitelka MŠ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com