Úplata za předškolní vzdělávání

Zveřejněno 25.8.2023

Vážení rodiče,

úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2023-24 stanovena na 270 Kč měsíčně a je splatná do 15. dne v měsíci. Platba se provádí trvalým příkazem na číslo účtu MŠ 181 754 951/0300. Podrobné  informace najdete zde.

Jana Kovalová, ředitelka MŠ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com