Poděkování

Děkuji všem dětem, rodičům a učitelkám za přípravu a realizaci krásného programu při Jarmarku v Čavisově a Rozsvícení vánočního stromu v Dolní Lhotě. Je obdivuhodné, jak jste to všichni zvládli i za velmi nepříznivých klimatických podmínek.

Jana Kovalová, ředitelka MŠ

Jarmark-2018 Zvs-2018

Tanec

Vážení rodiče, milé děti,
od ledna 2019 se můžete se mnou učit
TANČIT
moderní tance s latinskoamerickými prvky.

Dolní Lhota - každý čtvrtek od 15.15 do 16.00 hodin.
Poprvé 3.1.2019.
Čavisov – každou středu od 15.15 do 16.00 hodin.
Poprvé 2.1.2019.
Za kolik? 900 Kč/pololetí

Děvčátka těšte se, chlapci nestyďte se !
Zájemcům zprostředkuji pokračování po ukončení docházky do MŠ.

Těší se na vás Marek Profota , vicemistr ČR v latinskoamerických tancích., LR Cosmetic Dance Team Ostrava.
Přihlášky u třídní učitelky.

Tanec-2019

Nové telefonní číslo

Od pondělí 29.10.2018 budete moci volat do MŠ Dolní Lhota na nové telefonní číslo:+420 792 338 341.

Původní telefonní číslo +420 553 768 444 zůstavá aktivní a bude nadále sloužil POUZE pro komunikaci se školní jídelnou (odhlašování obědů a jiné změny).

Telephone

Příspěvek na úplatu 2018/2019

Vážení rodiče,
úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2018/2019 stanovena na 270 Kč měsíčně. Úplata je splatná do 15. dne daného měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na bankovní účet MŠ: 181754951/0300 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte).

Více informací najdete zde.

ředitelka MŠ