Nový školní rok

Milé děti a rodiče,

vítáme Vás na prahu nového školního roku 2016 - 2017. Přejeme Vám klidný, radostný a hlavně úsměvný příchod do mateřské školy a po celý školní rok pohodu, kamarádství a porozumění.

Na úspěšnou spolupráci se těší všichni zaměstnanci Mateřské školy Dolní Lhota a skřítek Popleta.

Upozornění pro rodiče !

Zvýšení ceny stravného od 1.září 2016

Finanční limity MŠ (Vyhláška 463/2011)

                        Děti od 3- 6 let       Děti od 7 – 10 let
Přesnídávka    6,00 Kč – 9,00 Kč      7,00 Kč – 12,00 Kč
Oběd               14,00 Kč – 25,00 Kč  16,00 Kč – 32,00 Kč
Svačina            6,00 Kč – 9,00 Kč      6,00 Kč - 10,00 Kč


Platba od 1.9.2016
                        Děti od 3 – 6 let       Děti od 7 – 10let
Přesnídávka    7,00 Kč                     8,00 Kč
Oběd               16,00 Kč                   18,00 Kč
Svačina           7,00 Kč                     8,00 Kč
Celkem           30,- Kč                     34,- Kč

V Dolní Lhotě 8.6.2016

Stanovská Lenka
Ved. ŠJ

Uzavření MŠ o prázdninách

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

Pracoviště Dolní Lhota
• Provoz bude zajištěn zejména pro děti zaměstnaných rodičů a to v termínech:
o od 1. 7. 2016 – do 8. 7. 2016
o od 22. 8. 2016 – do 31. 8. 2016
• od 11. 7. 2016 - do 19. 8. 2016 bude mateřská škola uzavřena

Pracoviště Čavisov
• od 1. 7. 2016 – do 31. 8. 2016 bude mateřská škola uzavřena
• Děti zejména zaměstnaných rodičů mohou navštěvovat mateřskou školu v Dolní Lhotě a to v termínech
o od 1. 7. 2016 – do 8. 7. 2016
o od 22. 8. 2016 – do 31. 8. 2016
• od 11. 7. 2016 – do 19. 8. 2016 bude MŠ v Dolní Lhotě uzavřena

Školní rok 2016/2017 bude zahájen 1. 9. 2016.