Ceny stravného v roce 2020

Vážení rodiče,
od 1.1.2020 dochází ke změně v cenách stravného.

Finanční limity pro mateřskou školu (Vyhláška 463/2011):

                             Děti od 3- 6 let                   Děti od 7 – 10 let
Přesnídávka          6,00 Kč – 9,00 Kč                 7,00 Kč – 12,00 Kč
Oběd                    14,00 Kč – 25,00 Kč             16,00 Kč – 32,00 Kč
Svačina                 6,00 Kč – 9,00 Kč                 6,00 Kč - 10,00 Kč


Platba od 1.1.2020

                          Děti od 3 – 6 let                      Děti od 7 – 10let
Přesnídávka               7,50 Kč                                   8,50 Kč
Oběd                        17,00 Kč                                  19,00 Kč
Svačina                     7,50 Kč                                    8,50 Kč

Celkem                      32 Kč                                      36 Kč

Uvedené ceny jsou včetně pitného režimu.

V Dolní Lhotě 25.11.2019
                                                               Stanovská Lenka
                                                                  vedoucí ŠJ

Příspěvek na úplatu

Vážení rodiče,

úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2019/2020 stanovena na 270 Kč měsíčně. Úplata je splatná do 15. dne daného měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na bankovní účet MŠ: 181754951/0300 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte).

Více informací najdete zde.

ředitelka MŠ