Informace ke koronaviru - aktualizace

Zveřejněno: 11.11.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo nové informace k provozu škol a školských zařízení od 18.listopadu 2020.

Pro mateřské školy platí následující:

  • Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
  • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Celý text čtěte zde.

.............................................

Podle výše uvedených informací platí v naší MŠ následující:

1. Rodiče a příbuzní dětí budou do mateřské školy vstupovat zásadně s nasazenou rouškou. Nebudou se zbytečně zdržovat v prostorách MŠ a budou dodržovat (podle možností) bezpečné vzdálenosti od ostatních osob, dětí a pedagogů. Při vstupu do MŠ si budou povinně dezinfikovat ruce připravenou dezinfekcí.

2. Děti a pedagogové MŠ nebudou povinni roušku používat. Ostatní zaměstnanci ano.

 

Příspěvek na úplatu 2020/2021

Zveřejněno: 1.9.2020

Vážení rodiče,
úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2020/2021 stanovena na 270 Kč měsíčně. Úplata je splatná do 15. dne daného měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na bankovní účet MŠ: 181754951/0300 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte).

Více informací najdete zde.

Jana Kovalová, ředitelka MŠ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com