Výsledky zápisu

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 najdete zde.

 

Otevření MŠ

Vážení rodiče,

děkujeme všem, kteří se vyjádřili k termínu otevření MŠ. Na jejich základě a po zvážení všech okolností jsme spolu se zřizovatelem (starostou Dolní Lhoty a starostkou Čavisova) rozhodli, že mateřská škola bude otevřena v pondělí 18.5.2020. Vzhledem ke složitosti opatření, která nás čekají, se v tento den budeme těšit zejména na děti, jejichž rodiče preferovali datum otevření 18.5.2020. Ostatní pak rádi přivítáme v pondělí 25.5.2020, kdy již bude provoz školky se všemi složitostmi vyzkoušený.

Provoz se bude řídit především těmito pravidly:

  • Vstup do školky – zákonný zástupce a rodinný příslušník pouze s rouškou, zákaz shromažďování v prostorách šaten a zahrady MŠ, je potřeba dodržovat rozestupy, při příchodu a odchodu bude pro všechny platit povinnost desinfikovat si ruce (k dispozici je dávkovač)
  • Roušky pro děti – v prostorách MŠ a na zahradě MŠ nejsou povinné, připravte dětem 2 ks pro pobyt mimo areál MŠ
  • Počet dětí ve třídě – není omezen
  • Stravování – bez omezení, každé pondělí přítomné děti přihlásí vedoucí ŠJ
  • Čestné prohlášení – nutné vyplnit za každé příchozí dítě v první den nástupu (ne starší 1 dne), bez vyplněného a podepsaného prohlášení nemůže být dítě přijato
  • Zdravotní omezení - v případě teploty, rýmy nebo kašle dítěte, nebude umožněn jeho pobyt v MŠ

Další informace najdete zde:

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠK. ROKU 2019/2020
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Jana Kovalová, ředitelka

Znovu-ve-skolce

Příspěvek na úplatu

Vážení rodiče,

úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2019/2020 stanovena na 270 Kč měsíčně. Úplata je splatná do 15. dne daného měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na bankovní účet MŠ: 181754951/0300 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte).

Více informací najdete zde.

ředitelka MŠ