Uzavření MŠ od 1.3.2021

Zveřejněno: 27.2.2021

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo 26.2.2021 INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA Z tohoto nařízení pro naši MŠ vyplývá následující:

Zakazuje se osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

OŠETŘOVNÉ: rodiče získají informace zde. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Jana Kovalová, ředitelka MŠ

  

Příspěvek na úplatu 2020/2021

Zveřejněno: 1.9.2020

Vážení rodiče,
úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2020/2021 stanovena na 270 Kč měsíčně. Úplata je splatná do 15. dne daného měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na bankovní účet MŠ: 181754951/0300 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte).

Více informací najdete zde.

Jana Kovalová, ředitelka MŠ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com