Prázdninový provoz MŠ

Zveřejněno 9.5.2021

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

Provoz bude zajištěn, zejména pro děti zaměstnaných rodičů, v těchto termínech:

  • od 1. 7. 2021 – do 9. 7. 2021
  • od 23. 8. 2021 – do 31. 8. 2021

Od 12. 7. 2021 - do 20. 8. 2021 bude mateřská škola uzavřena.

Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1. 9. 2021.

Mgr. Bc. Vladimír Sobas, starosta obce Dolní Lhota
Jana Kovalová, ředitelka MŠ

Informace k provozu MŠ od 10.5.2021

Zveřejněno: 5.5.2021

Vážení rodiče,

aktuální manuál MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 10.5.2021 najdete zde.

Od pondělí 10.5.2021 mohou nastoupit do mateřské školy všechny děti, bez povinnosti jejich testování.

Hezký den, těšíme se v pondělí,

 

Jana Kovalová, ředitelka MŠ

 

  Happy-kingergarten

 

Příspěvek na úplatu 2020/2021

Zveřejněno: 1.9.2020

Vážení rodiče,
úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2020/2021 stanovena na 270 Kč měsíčně. Úplata je splatná do 15. dne daného měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na bankovní účet MŠ: 181754951/0300 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte).

Více informací najdete zde.

Jana Kovalová, ředitelka MŠ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com