Návštěva v Domově Sluníčko

Zvěřejněno 19.9.2020

I v této nelehké době se podařilo opět navštívit Domov Sluníčko a již tradičně potěšit seniory básničkou, písničkou a tanečkem. Za úspěch této akce všichni vděčí především Marku Tejzrovi, řediteli Domova Sluníčko a zastupiteli Dolní Lhoty, učitelkám MŠ Dolní Lhota a samozřejmě našim úžasným dětem, které dokázaly ve velmi krátké době vše nacvičit. Z tohoto mezigeneračního setkání si jistě odnesou trvalý zážitek a také dárky, věnované Domovem Sluníčko. Více fotografií z této akce najdete na našem Facebooku.

Slunicko-2020

Aktuálně ke koronaviru

Zveřejněno: 9.9.2020

Podle mimořádného opatření MZ a MŠMT platí v naší MŠ od 10.9.2020 následující:

1. Rodiče a příbuzní dětí budou do mateřské školy vstupovat zásadně s nasazenou rouškou. Nebudou se zbytečně zdržovat v prostorách MŠ a budou dodržovat (podle možností) bezpečné vzdálenosti od ostatních osob, dětí a pedagogů. Při vstupu do MŠ si budou povinně dezinfikovat ruce připravenou dezinfekcí.

2. Děti a zaměstnanci MŠ nebudou povinni roušku používat.

Aktualizace k 18.9.2020: "Pro mateřské školy se stávající režim nemění, stále platí výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (úst a nosu) pro děti a pedagogické pracovníky v těchto školách".

Celý text opatření najdete zde.

Příspěvek na úplatu 2020/2021

Zveřejněno: 1.9.2020

Vážení rodiče,
úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2020/2021 stanovena na 270 Kč měsíčně. Úplata je splatná do 15. dne daného měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na bankovní účet MŠ: 181754951/0300 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte).

Více informací najdete zde.

Jana Kovalová, ředitelka MŠ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com