Zvýšení ceny stravného

Zveřejněno 23.1.2022

Vážení rodiče,

z důvodů navýšení finančních limitů dle vyhlášky 107 / 2005 Sb ,příloha č.2  bude od 1.2.2022 zvýšená cena stravy pro děti.

Děti  3-6let    z 32,-Kč  na 38,-Kč

Děti 7-10 let  z 36,- Kč na 41,- Kč

Doporučené nejnižší částky měsíčních trvalých příkazů :

Děti 3-6 let   800,-Kč

Děti 7-10 let   860,-Kč

Kuflová Elena, vedoucí ŠJ

Children-eating

 

Příspěvek na úplatu 2021/2022

Vážení rodiče,
úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2021/2022 stanovena na 270 Kč měsíčně. Úplata je splatná do 15. dne daného měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na bankovní účet MŠ: 181754951/0300 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte). Během letních pázdnin se příspěvek neplatí!

Více informací najdete zde.

Jana Kovalová, ředitelka MŠ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com