Zrušení trvalých plateb

Vážení rodiče,

zrušte prosím po dobu letních prázdnin trvalé příkazy pro platbu školného. Děkuji.

Jana Kovalová, ředitelka MŠ

Informativní schůzka

Vážení rodiče,

zvu vás na informativní schůzku pro rodiče nově nastupujícíh dětí, která se uskuteční v úterý 28. 6. 2016, od 15:30 hod., v MŠ Dolní Lhota. 

Těším se na vaši účast.

Jana Kovalová, ředitelka MŠ

Schuzka-s-rodici

Upozornění pro rodiče !

Zvýšení ceny stravného od 1.září 2016

Finanční limity MŠ (Vyhláška 463/2011)

                        Děti od 3- 6 let       Děti od 7 – 10 let
Přesnídávka    6,00 Kč – 9,00 Kč      7,00 Kč – 12,00 Kč
Oběd               14,00 Kč – 25,00 Kč  16,00 Kč – 32,00 Kč
Svačina            6,00 Kč – 9,00 Kč      6,00 Kč - 10,00 Kč


Platba od 1.9.2016
                        Děti od 3 – 6 let       Děti od 7 – 10let
Přesnídávka    7,00 Kč                     8,00 Kč
Oběd               16,00 Kč                   18,00 Kč
Svačina           7,00 Kč                     8,00 Kč
Celkem           30,- Kč                     34,- Kč

V Dolní Lhotě 8.6.2016

Stanovská Lenka
Ved. ŠJ

Uzavření MŠ o prázdninách

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

Pracoviště Dolní Lhota
• Provoz bude zajištěn zejména pro děti zaměstnaných rodičů a to v termínech:
o od 1. 7. 2016 – do 8. 7. 2016
o od 22. 8. 2016 – do 31. 8. 2016
• od 11. 7. 2016 - do 19. 8. 2016 bude mateřská škola uzavřena

Pracoviště Čavisov
• od 1. 7. 2016 – do 31. 8. 2016 bude mateřská škola uzavřena
• Děti zejména zaměstnaných rodičů mohou navštěvovat mateřskou školu v Dolní Lhotě a to v termínech
o od 1. 7. 2016 – do 8. 7. 2016
o od 22. 8. 2016 – do 31. 8. 2016
• od 11. 7. 2016 – do 19. 8. 2016 bude MŠ v Dolní Lhotě uzavřena

Školní rok 2016/2017 bude zahájen 1. 9. 2016.