Dětský den

SRPŠ při MŠ v Dolní Lhotě zve děti a rodiče na

DĚTSKÝ "Záchranářský" DEN,

který se bude konat v pátek 2.6.2017 od 16.00 hod. v prostorách zahrady – hřiště MŠ Dolní Lhota.

Další informace najdete zde.

Zachranari

VÝSLEDKY ZÁPISU

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Ředitelka Mateřské školy Dolní Lhota, příspěvková organizace Jana Kovalová rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 20017/2018, pod těmito registračními čísly:

DL01-17 - přijat/přijata
DL02-17 - přijat/přijata
DL03-17 - přijat/přijata
DL04-17 - přijat/přijata
DL05-17 - přijat/přijata
DL06-17 - přijat/přijata
DL07-17 - přijat/přijata
DL08-17 - přijat/přijata
DL10-17 - přijat/přijata
DL12-17 - přijat/přijata
DL13-17 - přijat/přijata
DL15-17 - přijat/přijata
DL16-17 - přijat/přijata
DL17-17 - přijat/přijata (CV)
DL18-17 - přijat/přijata
DL19-17 - přijat/přijata

CV01-17 - přijat/přijata
CV02-17 - přijat/přijata
CV04-17 - přijat/přijata
CV05-17 - přijat/přijata
CV07-17 - přijat/přijata
CV08-17 - přijat/přijata
CV09-17 - přijat/přijata
CV10-17 - přijat/přijata

Celkem: 24

Rozhodnutí zveřejněno dne 15.5.2017


Jana Kovalová
ředitelka