Poděkování

V minulých dnech proběhly v naší MŠ dvě skvělé akce - Lampionový průvod v Čavisově a Uspávání zvířátek v Dolní Lhotě. Děkuji všem rodičům, kteří akci připravili a také všem ostatním, kteří se akce se svými dětmi zúčastnili.

Jana Kovalová, ředitelka

Fotografie z akcí najdete zde a zde.

Uspavani-2018

Nové telefonní číslo

Od pondělí 29.10.2018 budete moci volat do MŠ Dolní Lhota na nové telefonní číslo:+420 792 338 341.

Původní telefonní číslo +420 553 768 444 zůstavá aktivní a bude nadále sloužil POUZE pro komunikaci se školní jídelnou (odhlašování obědů a jiné změny).

Telephone

Příspěvek na úplatu 2018/2019

Vážení rodiče,
úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2018/2019 stanovena na 270 Kč měsíčně. Úplata je splatná do 15. dne daného měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na bankovní účet MŠ: 181754951/0300 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte).

Více informací najdete zde.

ředitelka MŠ