Výsledky zápisu

Zveřejněno 26.5.2024

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Mateřská škola Dolní Lhota, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy Jana Kovalová rozhodla podle ustanovení §34, §165 odst. 2, písm. b a §183 odst. 1,2 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění a v souladu s kritérii pro přijetí rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025. Rozhodnutí najdete zde.

Informativní schůzka s rodiči všech nově přijatých dětí
se uskuteční v pondělí 18.6.2024, od 15:30 hodin, v budově MŠ Dolní Lhota.

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Zveřejněno 25.8.2023

Vážení rodiče,

úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2023-24 stanovena na 270 Kč měsíčně a je splatná do 15. dne v měsíci. Platba se provádí trvalým příkazem na číslo účtu MŠ 181 754 951/0300. Podrobné  informace najdete zde.

Jana Kovalová, ředitelka MŠ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com