Poděkování

Děkujeme panu Lukáši Lasákovi za sponzorský dar - sadu míčů.

Mice

Uzavření MŠ o prázdninách

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

Pracoviště Dolní Lhota
• Provoz bude zajištěn zejména pro děti zaměstnaných rodičů a to v termínech:
o od 1. 7. 2016 – do 8. 7. 2016
o od 22. 8. 2016 – do 31. 8. 2016
• od 11. 7. 2016 - do 19. 8. 2016 bude mateřská škola uzavřena

Pracoviště Čavisov
• od 1. 7. 2016 – do 31. 8. 2016 bude mateřská škola uzavřena
• Děti zejména zaměstnaných rodičů mohou navštěvovat mateřskou školu v Dolní Lhotě a to v termínech
o od 1. 7. 2016 – do 8. 7. 2016
o od 22. 8. 2016 – do 31. 8. 2016
• od 11. 7. 2016 – do 19. 8. 2016 bude MŠ v Dolní Lhotě uzavřena

Školní rok 2016/2017 bude zahájen 1. 9. 2016.

DĚTSKÝ „OLYMPIJSKÝ“ DEN

SRPŠ při MŠ v Dolní Lhotě zve děti a rodiče na

DĚTSKÝ „OLYMPIJSKÝ“ DEN,

který se bude konat v pátek 3.6.2016 od 16.00 hod.
v prostorách zahrady – hřiště MŠ Dolní Lhota
.
Na program budou olympijské disciplíny, občerstvení bude zajištěno. Možnost grilování vlastních párků, špekáčků... (přineste si sebou)
Pro každého člena olympijského týmu je nachystána sladká odměna.

V případě nepřízně počasí bude akce odložena.

Pochoden

 

Dotazník

Vážení rodiče a přátelé Mateřské školy Dolní Lhota. Připravujeme nový vzhled webu msdolnilhota.cz. Jeho budoucí podobu můžete ovlivnit i Vy! Stačí vyplnit jednoduchý dotazník.

Předem děkujeme.

Dotazník vyplňujte prosím zde.

Dotaznik

Výsledky zápisu

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Ředitelka Mateřské školy Dolní Lhota, příspěvková organizace, Jana Kovalová v souladu s §34, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladi se zákonem č.500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění a v souladu s kritérii pro přijetí rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 20016/2017, pod těmito registračními čísly:

DL01-16 - přijat/přijata
DL02-16 - přijat/přijata
DL03-16 - přijat/přijata
DL04-16 - přijat/přijata
DL05-16 - přijat/přijata
DL06-16 - přijat/přijata
DL07-16 - přijat/přijata
DL09-16 - přijat/přijata
DL10-16 - přijat/přijata
DL11-16 - přijat/přijata
DL12-16 - přijat/přijata
DL13-16 - přijat/přijata
DL14-16 - přijat/přijata
DL15-16 - přijat/přijata
DL16-16 - přijat/přijata
DL17-16 - přijat/přijata

CV01-16 - přijat/přijata
CV02-16 - přijat/přijata
CV03-16 - přijat/přijata
CV04-16 - přijat/přijata
CV05-16 - přijat/přijata
CV06-16 - přijat/přijata
CV07-16 - přijat/přijata
CV08-16 - přijat/přijata
CV09-16 - přijat/přijata

Celkem: 25

Rozhodnutí zveřejněno dne 2.5.2016

Rodiče si mohou vyzvednout rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání osobně v MŠ Dolní Lhota, do 13.5.2016.

Jana Kovalová
ředitelka