PF 2019

Pf-2019

Poděkování

Děkuji Obci Dolní Lhota a paní Radce Tylšarové za mikulášskou nadílku, kterou věnovali všem dětem v MŠ Dolní Lhota.

Jana Kovalová, ředitelka MŠ

Mikulasske-balicky-2019

Nové telefonní číslo

Od pondělí 29.10.2018 budete moci volat do MŠ Dolní Lhota na nové telefonní číslo:+420 792 338 341.

Původní telefonní číslo +420 553 768 444 zůstavá aktivní a bude nadále sloužil POUZE pro komunikaci se školní jídelnou (odhlašování obědů a jiné změny).

Telephone

Příspěvek na úplatu 2018/2019

Vážení rodiče,
úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2018/2019 stanovena na 270 Kč měsíčně. Úplata je splatná do 15. dne daného měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na bankovní účet MŠ: 181754951/0300 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte).

Více informací najdete zde.

ředitelka MŠ