Výsledky zápisu

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Ředitelka Mateřské školy Dolní Lhota, příspěvková organizace, Jana Kovalová v souladu s §34, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění a v souladu s kritérii pro přijetí rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 - viz. příloha.

----------------------

Informativní schůzka s rodiči všech nově přijatých dětí (Čavisov i Dolní Lhota) se uskuteční v pondělí 28.5.2018, od 15.15 hodin, v budově MŠ Dolní Lhota.

Dětský den

DĚTSKÝ „Pohádkový“ DEN

se bude konat v pátek 1.6.2018 od 16.00 hod.
v prostorách zahrady – hřiště MŠ Dolní Lhota.

Více informací najdete zde.

Amalka_2

Uzavření MŠ o prázdninách

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH

Žádáme všechny rodiče o zrušení trvalých příkazů k platbě školkovného v červenci a srpnu!

Pracoviště Dolní Lhota
• od 1. 7. 2017 – do 31. 8. 2017 bude mateřská škola uzavřena z důvodu rekonstrukce podlahy třídy Berušky a následného malování školky a školní jídelny
• Děti zejména zaměstnaných rodičů mohou navštěvovat mateřskou školu v Čavisově a to v termínech: od 2. 7. 2018 – do 13. 7. 2018


Pracoviště Čavisov
• Provoz bude zajištěn zejména pro děti zaměstnaných rodičů a to v termínech: od 2. 7. 2018 – do 13. 7. 2018
• od 16. 7. 2018 - do 31. 8. 2018 bude mateřská škola uzavřena

Nabídka práce

Mateřská škola Dolní Lhota, příspěvková organizace hledá spolehlivou, energickou, komunikativní a kreativní osobnost pro pracovní pozici učitel/učitelka v mateřské škole. Nástup možný od 1.9.2018. Pracovní smlouva na dobu určitou.

Nabízíme práci na plný úvazek, skvělý kolektiv, ohodnocení dle vzdělání a praxe. Požadujeme minimálně střední pedagogické vzdělání, obor učitelství pro mateřské školy. Praxe v daném oboru a hra na hudební nástroj je výhodou. 

Za nabídky zaslané formou strukturovaného životopisu na e-mail janakovalova@msdolnilhota.cz předem děkuji.

Jana Kovalová, ředitelka MŠ

Ucitelka-ms

Příspěvek na úplatu 2017/2018

Vážení rodiče,
úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2017/2018 stanovena na 270 Kč měsíčně. Úplata je splatná do 15. dne daného měsíce. Platba se provádí bezhotovostně na bankovní účet MŠ: 181754951/0300 (variabilní symbol = rodné číslo dítěte, do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte).

V červenci a srpnu se příspěvek neplatí!

Více informací najdete zde.

ředitelka MŠ