Šablony I. MŠ Dolní Lhota 2023

Projekt „Šablony I. MŠ Dolní Lhota 2023“ je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Šablony I. MŠ Dolní Lhota 2023

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005805

Operační program: OP JAK

Délka trvání projektu: 1. 5. 2023 – 31. 12. 2025

Výše dotace: 449 165 Kč

Aktivity:
1.I/1 Školní asistent MŠ
1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
1.I/8 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Projekt-eu-1

Přírodní zahrada

 Sfzp

Projekt: Učíme se o přírodě, v přírodě, pro přírodu

 Registrační číslo: 1190700366

 Výše podpory: 506 668 Kč s DPH

Výzva 7/2019 - Přírodní zahrady - Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti

Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“)

Předmětem projektu je úprava části stávající zahrady mateřské školy na přírodní zahradu a následné zkvalitnění technického i didaktického zázemí pro výchovu dětí ve venkovním prostředí. Cílem projektu je, aby zahrada plnila krom funkce výukové a relaxační funkci pěstitelskou a ekologickou, a proto bude v zahradě vysazen 1 listnatý strom (včetně zajištění následné péče). Záměrem projektu je poskytnutí dětem praktické i teoretické vzdělávání v oblasti EVVO prostřednictvím nových naučných a interaktivních prvků – lesní dendrofón a expozice dřeva, škola stopování – lesní zvěř, geologická expozice, zahradní pozorovací centrum, pozorovací kompostovací centrum, pocitový a balanční chodník, pískovna, kameniště, jíloviště, sluneční hodiny, hmyzí hotel a vrbové teepee.

Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů

Projekt-01

Projekt: Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Dolní Lhota

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001649

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Šablony

 Výzva č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - MRR

Výzva č. 02_18_063 Šablony II 

Výzva č. 02_20_080 Šablony III 

Dětské hřiště

       Mmr_logo

Projekt: Rekonstrukce a modernizace dětského hřiště Dolní Lhota

Výzva  117D81500 Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015

Výše podpory: 399.999 Kč s DPH

Projekty ve spolupráci s ČOS

Msmt Sokol-logo

 

Projekty pro předškolní děti připravuje Česká obec sokolská pod záštitou MŠMT

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky (2019)

Se Sokolem do života (2020)

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com