Projekt 01

Projekt-01

Projekt

         Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Dolní Lhota

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001649

Specifický cíl: 02.3.68.1 Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ