Jídelníček

Jídelníček na aktuální týden

(v pátek se obvykle zobrazuje jídelníček na následující týden)

(pro zobrazení klikněte na obrázek)

Telefon: +420 792 775 673

Seznam alergenů

Denně od 7,00 hod. mají děti k dispozici teplý čaj v rámci pitného režimu.

Během dopoledne se podává ovoce nebo zelenina.

Změna jídelníčku vyhrazena !

vedoucí ŠJ: Elena Kuflová

hlavní kuchařka: Guňková Renáta

Odhlášky obědů se přijímají 24 hod. předem, a to do 10 hod. Na pondělí je nutno odhlásit stravu do 10 hod. v pátek. Strávníci se odhlašují pomocí portálu www.strava.cz.

Ceny stravného

Ceny stravného dle platné vyhlášky vyhlášky 107/2005 Sb. (platí od 1.3.2023)

  Děti 3-6 let  Děti 7–10 let
Přesnídávka 8 - 15 Kč 9 - 20 Kč
Oběd   17 - 36 Kč 20 - 47 Kč
Svačina    8 - 15 Kč 8 - 16 Kč
Nápoje   4 - 8 Kč 4- 5 Kč

                                                             

             

Ceny stravného v naší MŠ (platí od 1.9.2023)      

  Děti 3-6 let  Děti 7–10 let
Přesnídávka 9 Kč 10 Kč
Oběd   21 Kč 23 Kč
Svačina    9 Kč 9 Kč
Nápoje   5 Kč 5 Kč
Celkem 44 Kč 47 Kč

Jednotlivé částky měsíčních trvalých příkazů činí:

MŠ                             Děti 3-6 let                                             Děti 7- 10 let

                                    880,-Kč                                                   940,-Kč

Stravné se hradí trvalými příkazy k 15. dni v měsíci na účet č. 181755030/0300, var. symbol=r.č. dítěte.

.............................................

Změna banky je třeba hlásit ihned vedoucí školní jídelny .

Platby trvalých příkazů se zúčtovávají 1krát ročně. ( k 31. 8. daného školního roku).

  • Přeplatek bude převeden zpět na účet.
  • Nedoplatek na stravném za školní rok je upomínkován rodičům.

Uvedené ceny jsou včetně pitného režimu.

Elena Kuflová
vedoucí ŠJ

Objednávání stravy

Vážení rodiče, strávníci, objednávání stravy se v naší MŠ uskutečňuje prostřednictvím aplikace STRAVA.CZ

• Aplikace Strava.cz Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli.
• Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem.
• V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě, stavu konta.
• Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu.
• Na jídelníčku vždy najdete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech.

Postup registrace uživatele:
1. Přihlásíte se na stránku www.strava.cz
2. V registračním formuláři vyberete jídelnu (2135 Mateřská škola Dolní Lhota příspěvková organizace U školy 76)
3. Zadáte uživatelské jméno a heslo, které získáte u vedoucí školní jídelny
4. Po přihlášení si heslo IHNED změňte!!
5. Využíváte plně všechny funkce aplikace.

Mobilní aplikaci Strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz

Doufám, že budete s aplikací spokojeni.

Elena Kuflová, vedoucí školní jídelny

Strava

K alergenům


SEZNAM ALERGENŮ publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EÚ

Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Vyjádření ministerstva zemědělství:
Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízeni 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinností 13. prosince 2014.Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Co jsou to alergeny v potravinách?
Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se vyvarovat, jedině voda není alergenní. Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně-jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu. Potravinové alergeny, mohou vyvolat všechny alergeny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, (viz seznam) které podléhají legislativnímu značení.

Označení nebalených potravin-zhotovených pokrmů ve školních jídelnách
Značení alergenů je pouze informační požadavek:
Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a zřetelně označit“, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenů uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné označení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

 

Seznam potravinových alergenů , které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU
_______________________________________________________________

1) Obiloviny obsahující lepek–nejedná se o celiakii, výrobky z nich

2) Korýši a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

3) Vejce a výrobky z nich - patří mezi potraviny ohrožující život

4) Ryby a výrobky z nich

5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život

6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7) Mléko a výrobky z něj - patří mezi potraviny ohrožující život

8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů

9) Celer a výrobky z něj

10) Hořčice a výrobky z ní

11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj

14) Měkkýši a výrobky z nich


Vniřní řád ŠJ

Vnitřní řád školní jídelny_Dolní Lhota

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com