Výsledky zápisu pro školní rok 2023/24

Zveřejněno 29.5.2023

Pro školní rok 2023/24 bylo přijato celkem 24 dětí. Podrobné výsledky najdete zde.

Informativní schůzka s rodiči všech nově přijatých dětí se uskuteční v úterý13.6.2023, od 16:00 hodin, v budově MŠ Dolní Lhota. 

Zápis pro školní rok 2023/24

Zveřejněno: 31.3.2023

Termín zápisu: 4.5.2023, 9.00 - 14.00 

Co je to zápis?

Ředitelka stanoví termín a dobu podání žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní jej na nástěnce mateřské školy a na internetových stránkách školy. 

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

Rodiče dětí, kteří podali žádost k zápisu, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku řízení. Při rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se vychází ze směrnice ředitelky školy, kterou se stanovují kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 ..................................

Zákonní zástupci dětí si s sebou k zápisu přinesou:
• vyplněné dokumenty 
• rodný list dítěte
• občanský průkaz

Z důvodu omezené kapacity mateřské školy, budou děti k předškolnímu vzdělávání přijímány zejména podle následujících kritérií, která jsou bodově ohodnocena:

• mohou se hlásit pouze děti, které k 31.8.2023 dovrší 3 let věku; přednost má vždy starší dítě
• přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
• dítě má trvalé bydliště v Dolní Lhotě
• dítě se hlásí k celodennímu provozu

Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok s výjimkou dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Další informace: Jana Kovalová – ředitelka MŠ, tel.: 792 338 341

....................................

Dokumenty ke stažení:

Zápis 2023_informace_MŠ Dolní Lhota

Směrnice - přijímání dětí_2023

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2023

Evidenční list dítěte 2023

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com