Výsledky zápisu

Zveřejněno 11.5.2022

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 najdete zde.

Informativní schůzka s rodiči všech nově přijatých dětí se uskuteční v pondělí 30.5.2022, od 15:15 hodin, v budově MŠ Dolní Lhota. 

Zápis

Zveřejněno: 3.4.2022

Informace pro zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Termín zápisu: 3.5.2022, 9.00 - 14.00

   Zapis

Co je to zápis?

Ředitelka stanoví termín a dobu podání žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní jej na nástěnce mateřské školy a na internetových stránkách školy. Více informací k zápisu najdete zde.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

Rodiče dětí, kteří podali žádost k zápisu, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku řízení. Při rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se vychází ze směrnice ředitelky školy, kterou se stanovují kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

....................................

Dokumenty ke stažení:

Směrnice - přijímání dětí_2022

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2022

Evidenční list dítěte 2022

Zápis 2022_informace_MŠ Dolní Lhota

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com