Zápis pro školní rok 2024/25

Zveřejněno: 20.4.2024

Termín zápisu: 13.5.2023, 10.00 - 15.00 

Co je to zápis?

Ředitelka stanoví termín a dobu podání žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní jej na nástěnce mateřské školy a na internetových stránkách školy. 

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

Rodiče dětí, kteří podali žádost k zápisu, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku řízení. Při rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se vychází ze směrnice ředitelky školy, kterou se stanovují kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 ..................................

Zákonní zástupci dětí si s sebou k zápisu přinesou:
• vyplněné dokumenty 
• rodný list dítěte
• občanský průkaz

Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok s výjimkou dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Další informace a dokumenty jsou k dispozici u ředitelky mateřské školy: Jana Kovalová, tel.: 792 338 341

....................................

Dokumenty ke stažení:

Zápis 2024_informace_MŠ Dolní Lhota

Směrnice - přijímání dětí_2024

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2024

Evidenční list dítěte 2024

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com