Zápis

Vážení rodiče,

zápis do naší školky proběhne v roce 2020 v těchto termínech:

Dolní Lhota - úterý 5.května 2020, 8.00 - 13.00 hod.

Čavisov - středa 6.května 2020, 8.00 - 11.00 hod.

 

Zapis

Co je to zápis?

Ředitelka stanoví termín a dobu podání žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní jej na nástěnce mateřské školy a na internetových stránkách školy. Žádost si rodič vyzvedne před termínem zápisu v mateřské škole nebo si ji stáhne z internetových stránek školy a v době zápisu ji vyplněnou vrátí ředitelce mateřské školy (spolu s potvrzením dětského lékaře). Zároveň k zápisu přinese vyplněný evidenční list dítěte a dodatek k žádosti (informovaný souhlas).

V den konání zápisu zákonní zástupci dítěte předloží ředitelce mateřské školy rodný list dítěte a občanský průkaz k ověření uváděných dat.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

Rodiče dětí, kteří podali žádost k zápisu, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku řízení. Při rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se vychází ze směrnice ředitelky školy, kterou se stanovují kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

....................................

Dokumenty ke stažení:

vzhledem k legislativním změnám, budou dokumenty k dispozici od 1.4.2020.