Zápis

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 najdete zde.

Zapis

Co je to zápis?

Ředitelka stanoví termín a dobu podání žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní jej na nástěnce mateřské školy a na internetových stránkách školy. Žádost si rodič vyzvedne před termínem zápisu v mateřské škole nebo si ji stáhne z internetových stránek školy a v době zápisu ji vyplněnou vrátí ředitelce mateřské školy (spolu s potvrzením dětského lékaře). Zároveň k zápisu přinese vyplněný evidenční list dítěte a dodatek k žádosti (informovaný souhlas).

V den konání zápisu zákonní zástupci dítěte předloží ředitelce mateřské školy rodný list dítěte a občanský průkaz k ověření uváděných dat.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

Rodiče dětí, kteří podali žádost k zápisu, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku řízení. Při rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se vychází ze směrnice ředitelky školy, kterou se stanovují kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

....................................

Dokumenty ke stažení:

Informace k zápisu_MŠ Dolní Lhota

Směrnice k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list dítěte

Čestné prohlášení_očkování

Detsky_ockovaci_kalendar