Výsledky zápisu

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Ředitelka Mateřské školy Dolní Lhota, příspěvková organizace, Jana Kovalová v souladu s §34, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění a v souladu s kritérii pro přijetí rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 - viz. příloha.

----------------------

Informativní schůzka s rodiči všech nově přijatých dětí (Čavisov i Dolní Lhota) se uskuteční v pondělí 28.5.2018, od 15.15 hodin, v budově MŠ Dolní Lhota.

Zápis

Vážení rodiče,

zápis do naší školky proběhne v roce 2018 v těchto termínech:

Dolní Lhota - středa 2.května 2018, 8.00 - 14.00 hod.

Čavisov - čtvrtek 3.května 2018, 8.00 - 12.00 hod.

 

Zapis

Co je to zápis?

Ředitelka stanoví termín a dobu podání žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní jej na nástěnce mateřské školy a na internetových stránkách školy. Žádost si rodič vyzvedne před termínem zápisu v mateřské škole nebo si ji stáhne z internetových stránek školy a v době zápisu ji vyplněnou vrátí ředitelce mateřské školy (spolu s potvrzením dětského lékaře). Zároveň k zápisu přinese vyplněný evidenční list dítěte a dodatek k žádosti (informovaný souhlas).

V den konání zápisu zákonní zástupci dítěte předloží ředitelce mateřské školy rodný list dítěte a občanský průkaz k ověření uváděných dat.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

Rodiče dětí, kteří podali žádost k zápisu, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku řízení. Při rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se vychází ze směrnice ředitelky školy, kterou se stanovují kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

....................................

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list dítěte

Dodatek k žádosti_informovaný souhlas

Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání