Zápis

Zveřejněno: 2.4.2021

Informace pro zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Termín zápisu: 3. - 14. 5. 2021

   Zapis

Co je to zápis?

Ředitelka stanoví termín a dobu podání žádostí k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní jej na nástěnce mateřské školy a na internetových stránkách školy. Více informací k zápisu najdete zde.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení.

Rodiče dětí, kteří podali žádost k zápisu, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku řízení. Při rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se vychází ze směrnice ředitelky školy, kterou se stanovují kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

....................................

Dokumenty ke stažení:

Informace k zápisu MŠ Dolní Lhota

Směrnice k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Evidenční list dítěte

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

+420 987 654 321

mail@com