K nástupu dítěte do MŠ

Co by mělo umět dítě při nástupu do MŠ

Je nad možnosti učitelky mateřské školy, aby byla vždy ku pomoci všem dětem najednou. Je tedy nutné, aby děti před nástupem do školky zvládly některé dovednosti:


1. obléknout se a svléknout, obout a zout, složit oblečení
2. poznat svoji značku, kterou je označeno místo pro uložení jeho věcí
3. poznat si své oblečení a obuv
4. samostatně jíst a pít
5. umýt si ruce, utřít si je do ručníku
6. používat záchod
7. vysmrkat se a používat kapesník
8. bezpečně chodit po schodech
9. uklidit po sobě hračky, své věci
10. zvládat komunikační dovednosti odpovídající věku

Dítě by mělo znát základní pravidla slušného chování a dodržovat je (pozdravit, poděkovat, poprosit). Je důležité, aby reagovalo na běžné pokyny učitelky (dospělých). Možná se vám zdá, že září je ještě daleko, ale na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že dítě se potřebné dovednosti nenaučí hned. Určitě mnohé z nich již naprosto bez problémů zvládá, ale některé si asi ještě bude muset osvojit či upevnit. A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím budete ve větší pohodě. Pravidelností, důsledností a postupem doby jistě zvládnete většinu správných dovedností a návyků. Chvalte své dítě za každý pokrok, kladně motivujte! Je velice důležité, aby dítě paní učitelce důvěřovalo. Nikdy byste je tedy neměli zastrašovat ani paní učitelkou ani školkou. Nástup bude pravděpodobně trochu komplikovaný odloučením od rodiče. Některé děti to ponesou opravdu těžce a vy s nimi. Velice dítěti pomůžete, když nebudete ve stresu vy sami. Můžete své dítě chlácholit, ale musíte být pevně rozhodnuti odejít a odchod zbytečně neprodlužovat. Naopak byste neměli odcházet tajně, bez rozloučení.

Hodně štěstí a hlavně trpělivosti!

« zpět