Čavisov

ANGLIČTINA

Kroužek se koná jednou týdně v úterý. Navštěvují ho děti od 3 do 6 let. Slova, se kterými se děti seznamují, jsou velmi úzce propojena s tématy, která jsou jim blízká - zvířata, barvy, počasí, předměty denní potřeby...  Do slovních her je vhodně začleněn i pohyb, který je dětem velmi přirozený. Pracujeme také s obrázky, herními kartami (pexeso, loto), společně rýmujeme, omalováváme, zpíváme... Kroužek vede Bc. Klára Sikorová.

Learn-english


GYMNASTIKA

Tato aktivita je organizována mateřskou školou přes agenturu Sportovní gymnastika Špičková Opava. Zdokonalování zdatnosti dětí probíhá pod odborným vedením trenérky zmiňované agentury jednou týdně.

Gymnastic-kids


LOGOHRÁTKY

Co to jsou Logohrátky? Jde o činnost v logopedické prevenci u dětí s vadou výslovnosti (řeči), která je dětem věnována a to vstupy do společných cvičení a aktivit třídy nebo individuálním přístupem k dítěti, vše pod záštitou speciálního pedagoga – logopeda SPC pro vady řeči Mgr. M Woska a vedením Bc. Hana Hudečkové.

Logohratky


DRAMATICKÁ ČINNOST

•je snaha uspokojit přirozenou touhu dětí po aktivitě, je zaměřená na všestranný rozvoj osobnosti dítěte a jeho schopností, hlavně na fantazii, komunikaci, kreativitu, dramatizaci a motoriku
•cílem je upevňovat etické a estetické hodnoty, naučit se používat improvizaci, formulovat vlastní názory, vnímat a umět naslouchat druhým, rozvíjet své prožitky, komunikovat a v neposlední řadě získat pohybově/taneční , výtvarné, literární dovednosti
•náplní DČ je dramatizace pohádek, říkanky a zpěv písní s pohybem na lidové písničky i z pohádek, základní baletní prvky, počátky improvizace (propojení řeči a pohybu s hudbou a to vše formou her s potřebnou motivacím tak aby se z této činnosti děti radovaly)
•děti vystupují na obecních akcích a významných událostech ( Vítání občánků, Jubilanti …), zúčastní se recitačních soutěží apod.
•DČ vede Bc. Hana Hudečková.

Dramaticky-krouzek


PŘEDŠKOLÁČEK

Předškoláček je zaměřen na všechny děti, které se chystají v letošním školním roce k zápisu do první třídy. Činnost dále rozvíjí vědomosti a znalosti dětí nabyté při činnostech v rámci vzdělávacího programu. Děti si vedou složku, kde zapisujeme pokroky dětí, aby byli rodiče informováni. Děti tak mohou procvičovat i doma s rodiči či staršími sourozenci. Krom pracovních listů využíváme mnoho didaktických pomůcek, které MŠ nabízí.

Činnosti, na které se zaměřujeme

•Rozvoj slovní zásoby, gramatické stránky řeči, motoriky mluvidel a ruky
•Rozvoj sluchového vnímání
•Rozvoj koncentrace pozornosti, postřehu a procvičování logického myšlení
•Rozvoj prostorové představivosti a kombinačních schopností
•Procvičování zrakové analýzy a syntézy, koordinace zraku a pohybu ruky

Předškoláčka vede Bc. Klára Sikorová.

Predskolacek-cv 

Dolní Lhota

GYMNASTIKA

Tato aktivita je organizována mateřskou školou přes agenturu Sportovní gymnastika Špičková Opava. Zdokonalování zdatnosti dětí probíhá pod odborným vedením trenérky zmiňované agentury jednou týdně ve čtvrtek.


PŘEDŠKOLÁČEK

Předškoláček je zaměřen na všechny děti, které se chystají v letošním školním roce k zápisu do první třídy. Činnost dále rozvíjí vědomosti a znalosti dětí nabyté při činnostech v rámci vzdělávacího programu. Děti si vedou složku, kde zapisujeme pokroky dětí, aby byli rodiče informováni. Děti tak mohou procvičovat i doma s rodiči či staršími sourozenci. Krom pracovních listů využíváme mnoho didaktických pomůcek, které MŠ nabízí.

Činnosti, na které se zaměřujeme
•Rozvoj slovní zásoby, gramatické stránky řeči, motoriky mluvidel a ruky
•Rozvoj sluchového vnímání
•Rozvoj koncentrace pozornosti, postřehu a procvičování logického myšlení
•Rozvoj prostorové představivosti a kombinačních schopností
•Procvičování zrakové analýzy a syntézy, koordinace zraku a pohybu ruky

Předškoláčka vede Silvie Formanová.

Predskolacek-dl