Školní zralost

Do-skoly

Pro mnohé rodiče je dovršení třetího roku jejich dítěte významným obdobím. Nejen, že se rodič, který doposud trávil veškerý čas se svým potomkem, navrací do zaměstnání, ale i dítě je postaveno před novou skutečnost - nástupem do mateřské školy. Po několika letech domácí výchovy nastává čas, kdy dítě začíná objevovat vnější svět a chce se postavit novým, neznámým výzvám. Do dětského světa vstupují nové tváře dospělých. Pro dítě není snadné adaptovat se na pobyt ve školce. Stejně tak přijmutí faktu, že krom rodičů a blízkých příbuzných, jsou tu další dospělí, kteří dohlížejí, usměrňují či podporují jeho počínání. Naučit se jednat a vystupovat ve skupině vrstevníků je jedním ze základních souborů dovedností, které jsou nezbytné pro co možná nejméně problematické fungování v kolektivu "prvňáčků".Začátek školní docházky znamená pro rodinu mnoho nových, významných rozhodnutí, nadějí, ale i obav. Připraví-li se však rodina na situaci předem, může se těmto obtížím vyhnout. S blížícím se časem zápisů do 1. tříd základních škol si mnoho rodičů klade otázku, zda je jejich dítě zralé a připravené pro vstup do školy.

Více čtěte zde.

« zpět