Organizace dne

CO DĚLÁME CELÝ DEN ?


1. Přivítáme se v ranním kruhu, povídáme si o tom, co se nám přihodilo, co chceme dělat, jak jsme prožili dny doma, co budeme dělat celý den týden.
Děti se scházejí postupně od 6.15 hodin. Učitelka nabízí dětem činnosti a hry v koutcích dle připraveného denního plánu, který je naplánován v souvislosti se záměry týdenního plánu, případně plánu měsíčního. Zpravidla v 8.15 hodin se děti schází do ranního kruhu, kde se přivítají tak, že si posílají pozdrav, pohlazení, zajímavý předmět, řeknou si ranní básničku nebo zazpívají třídní hymnu.

2. Hrajeme si s tím, co máme rádi, s tím koho máme rádi...
Mezi nejvíce oblíbené hračky v naší školce patří stavebnice LEGO, SEVA a CHEVA. Děvčata preferují Barbie domeček s panenkami, chlapci zase dinosaury a stolní fotbálek.

3. Zazpíváme si, protáhneme si tělíčko, zahrajeme hru
Po ranním kruhu následuje tělovýchovná nebo pohybová chvilka, která se skládá z pohybových her, hudebně pohybová hra, taneční improvizace apod.

4. Dáme si dobrou svačinu, aby nám nekručelo v bříšku
V době do 8.30 do 9.20 svačíme. Svačinku si starší i mladší děti berou samy za pomoci  školnice a učitelky, Z provozních důvodů musí být doba svačinky omezena - střídání dvou tříd.

5. Malujeme, kreslíme, modelujeme, tvoříme, povídáme a hrajeme si
Po svačince pokračuje ve hrách, činnostech dle denního plánu. Děti si samy zvolí koutek nebo činnost, kterou chtějí dělat. Po ukončení hry v jednotlivých koutcích děti samy uklízejí.

6. Chystáme se ven, do parku, do lesa, na zahradu
Nenásilně ukončíme dle potřeb dětí jednotlivé činnosti a chystáme se na pobyt venku. Snažíme se samostatně se obléci, malé děti požádají o pomoc. Pobyt venku je dětem přizpůsoben. V letním období využíváme letní zahradu, na jaře a na podzim chodíme na pole a do lesa, kde pozorujeme přírodu. V zimě se věnujeme zimním hrám, bobujeme, stavíme sněhuláky, koulujeme se.

7. Máme velký hlad, obědváme
Z pobytu venku se vrací malé děti v 11.30, velcí ve 12 hodin. Následuje oběd. Polévka je dětem rozlévaná, starší děti používají k jídlu kompletní příbor, mladší děti dle možností. Děti mají stoly a židle přizpůsobeny své velikosti. Opravdu hladové děti si chodí samy pro přídavky. Po jídle si vše po sobě děti uklízejí.

8. Posloucháme pohádky, odpočíváme
Děti se převlékají na odpolední klid, na připravené židličky odkládají oděv. Pyžamo si oblékají na svém lehátku. Školnice se stará o čistotu povlečení, postýlky převléká po 21 dnech, větrá lehátka. Pyžama k vyprání si děti nosí domů podle potřeby. Následuje poslech pohádky. Učitelka čte knížku, povídá pohádku na přání dětí nebo ji pustí ze záznamu. Kdo neusne, může si potichu hrát, kreslit, skládat, prohlížet knížky, aby nevzbudil své spící kamarády. Děti vstávají podle potřeby nejpozději však ve 14.30 hod., kdy je čeká odpolední svačinka.

9. Jsme odpočatí, svačíme, hrajeme si s tím, co nás baví, povídáme si....

10. Už pro nás přijde maminka, tatínek, dědeček, babička....

Časový rozvrh dne pro jednotlivé třídy stahujte zde.

« zpět