Šk. rok 2019/2020

Pro školní rok 2019/2020 je zapsáno 74 dětí. V 1.třídě – Motýlek je 25 dětí, ve 2.třídě – Berušky je 27 dětí, ve třídě Sluníčko v Čavisově je 22 dětí. 

Provoz v mateřské škole Dolní Lhota je  od 6.15 do 16.15 hodin.

Provoz na odloučeném pracovišti Čavisov je od 6.15 do 16.15 hodin.

Budova mateřské školy je k zajištění bezpečnosti dětí uzamykána. Příchozí do mateřské školy používají zvonek u dveří a vyčkají příchodu zaměstnanců.

Vyzvedávaní dětí: od 12.30 - 13.00 hodin, od 15.00 - 16.15 hodin

O pořádek a čistotu pečuje paní Petra Kubínová a Pavla Durníková. Hlavní kuchařkou je Renáta Guňková, pomocná síla Miloslava Adámková, Gabriela Kudelová. Vedoucí školní jídelny je Lenka Stanovská.

------------------------------------------------------

Zákonní zástupci (rodiče) dítěte se mohou průběžně během roku, v době určené pro příchod dětí do MŠ a jejich předání ke vzdělávání, informovat u paní učitelky vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Rodiče dítěte si mohou domluvit s ředitelkou MŠ nebo s pedagogickým pracovníkem, vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor.

« zpět